Retargeting

Vad är retargeting?

Visste du att 98 % av besökarna på din webbplats lämnar webbplatsen den utan att konvertera. Med hjälp av retargeting kan man återknyta kontakten med de besökare som en gång tidigare visat intresse för din webbplats men utan att ha konverterat. Via de handlingar som besökaren senast gjorde på din webbplats kan man rikta ett budskap i en annons som visas på en annan webbplats med många besökare, som exempel Aftonbladet, Facebook med flera. Vår plattform ”hittar” dina besökare över hela webben och exponerar dina annonser för dem i realtid.

Men hur går retargeting till då?

Man placerar en ”cookie” på besökarens dator med en spårningstagg. Denna spårning tagg är en JavaScript-kod som man lägger in på varje sida på webbplatsen. När dina besökare har märkts med en unik ”cookie” söker vår plattform efter dina besökare på väl besökta webbplatser i vårt nätverk och visar dina annonser för dem. Allt detta händer live, i en realtidsauktionsprocess. Om vår plattform ”ser” att en av dina besökare laddar en webbsida där det finns ett annonsutrymme från ett partnerannonsnätverk, går auktionen och budgivningen hårt till. Målsättningen är att vinna budgivningen på annonsutrymmet för att kunna exponera just din annons för besökaren.

Vad händer med mina besökare?

Dina besökare klickar på annonsen, länkas tillbaka till din webplats och får möjligheten att konvertera. Via denna typ av onlinemarknadsföring kan man återknyta kontakten med besökaren och målsättningen är att få besökaren att göra en konvertering på webbplatsen. Via retargeting fångar man upp intresset hos blivande kunder som ännu inte gjort ett avslut, men som visat intresse för din tjänst eller produkt.

Kontakta oss på svensk mediarådgivning om ert företag vill veta mer om retargeting.